Privatlivspolitik

Sidst redigeret: Aldrig

Produktet der anvendes til administration af din erhvervsidentitet hedder OS2faktor. OS2faktor behandler persondata, og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, for at oplyse om hvordan disse data behandles.

Omfang af data der behandles

Der behandles følgende data

  • Almindelige persondata
  • Transaktionsdata

Anvendelse af data

Data indsamles alene for at understøtte funktionalitet i OS2faktor. Der registreres ingen unødige oplysninger, og data anvendes alene til at understøtte den forretningsmæssige anvendelse af OS2faktor applikationen.

Sletning af data

Data slettes når de ikke længere er i anvendelse.

Videregivelse af data

Der videregives ikke data til 3.part, med mindre dette er krævet af lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder mht de data der er registreret om dig

  • Få oplyst hvilke hvilke data vi har registreret
  • Få rettet evt unøjagtige data
  • Få slettet data
  • Gøre indsigelse mod vores behandling af data